Kết nối USB với Board mạch ESP32 WiFi Uno như hình bên dưới, đảm bảo đèn LED nguồn sáng.

../_images/connection-board.jpg

Cài đặt USB Driver

Tùy thuộc từng hệ điều hành mà chọn và tải bản cài đặt CP210x USB to UART phù hợp.

Cấu hình kết nối

  • Sau khi cài đặt xong và kết nối, sẽ xuất hiện cổng COM ảo trên máy tính (Tùy từng loại hệ điều hành mà có những tên cổng như: COM1, COM2 … đối với Windows, /dev/tty.wchusbserial1420 trên Mac OS), /dev/ttyUSB0 trên Ubuntu Linux)
  • Mở Arduino IDE và lựa chọn board (tham khảo cấu hình kết nối như hình dưới):
    • Board: ESP32vn IoT Uno
    • Flash Frequency: 80MHz
    • Port: chọn cổng khi gắn thiết bị vào sẽ thấy xuất hiện
    • Upload speed: Chọn cao nhất, nếu nạp không được chọn thấp dần

../_images/setup-board.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Responsive BMI Calculator

Responsive BMI Calculator